อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง|WE LOVE OUR KING
Loading...

ดีวีดี ติวฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิต เนื้อหา+โจทย์ทุกแนวคัดพิเศษ

฿750.00

พื้นฐานที่ควรทราบเรื่องไฟฟ้าสถิต แรงระหว่างประจุ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม พลังงานศักย์ไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับสนามไฟฟ้า• งานในการเคลื่อนประจุ การคำนวณการเร่งหรือหน่วงประจุ ความจุไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ

Description

ไฟฟ้าสถิต 4 ชั่วโมง ดีวีดี ติวฟิสิกส์ สอนเข้าใจง่ายทำโจทย์ให้ดูสดๆ มีสรุปแนวโจทย์คัดพิเศษจากทุกแนวที่เคยออกมาแล้ว โจทย์ครบทุกแนว สมบูรณ์แบบ ไม่ต้องหาโจทย์ทำซ้ำๆ ราคา 750 บาท

สำหรับชุดการเคลื่อนที่แบบซิมเปิ้ลฮาร์มอนิก มีรายละเอียดดังนี้  

• พื้นฐานที่ควรทราบเรื่องไฟฟ้าสถิต
• แรงระหว่างประจุ
• สนามไฟฟ้า
• ศักย์ไฟฟ้า
• สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม
• พลังงานศักย์ไฟฟ้า
• ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับสนามไฟฟ้า
• งานในการเคลื่อนประจุ
• การคำนวณการเร่งหรือหน่วงประจุ
• ความจุไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ

ติดต่อสั่งซื้อ

 

ตัวอย่าง DVD ติวฟิสิกส์

พื้นฐานที่ควรทราบเรื่อง ” ไฟฟ้าสถิต “

 • ประจุไฟฟ้า
 • ชนิดของประจุ
  • ประจุไฟฟ้าบวก คือ อะตอมที่เสียอิเล็กตรอนให้กับอะตอมอื่น
  • ประจุไฟฟ้าลบ คือ อะตอมที่ได้รับอิเล็กตรอนจากอะตอมอื่น
 • หน่วย
  • ประจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็น คูลอมบ์ (C)
 • ลักษณะของแรงระหว่างประจุ

แรงดูด เกิดเมื่อประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน

แรงดูด

แรงผลัก เกิดเมื่อประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน

แรงผลัก

 • ประจุและมวลของอนุภาคมูลฐาน

อนุภาคมูลฐาน

 • การกระจายของประจุ
  • ฉนวน (insulator) เป็นวัตถุที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนผ่านได้ยาก และเมื่อให้ประจุไฟฟ้ากับฉนวนตรงบริเวณใดประจุไฟฟ้าจะอยู่บริเวณนั้น
  • ตัวนำ (conductor) เป็นวัตถุที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนผ่านได้ง่าย เมื่อให้ประจุไฟฟ้ากับตัวนำ ประจุไฟฟ้าจะกระจายทั่วผิวตัวนำนั้น ๆ โดยจะมีอยู่มากหรืออยู่อย่างหนาแน่นตรงบริเวณปลายแหลม ความหนาแน่นของประจุ
  • สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) เป็นวัตถุที่ประจุจะถ่ายเทได้ง่ายหรือยากขึ้นกับสภาวะที่เปลี่ยน
 • การทำให้วัตถุใด ๆ กลายเป็นวัตถุที่มีประจุ
  • โดยการขัดสี เมื่อนำวัตถุต่างชนิดที่เป็นคู่ที่เหมาะสมมาถูกันแล้ว จะปรากฏมีประจุไฟฟ้าบนผิวของวัตถุแต่ละคู่นั้น และประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนผิวของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ จะเป็นประจุไฟฟ้าคนละชนิดเสมอ วัตถุที่มีเลขประจำตัวน้อยกว่าจะเกิดประจุบวกหลังการขัดสี
  • โดยการสัมผัสหรือการถ่ายเท เมื่อนำวัตถุตัวนำที่มีประจุไฟฟ้าอยู่แล้วสัมผัสกับวัตถุตัวนำที่เป็นกลาง จะเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่างวัตถุทั้งสอง และในที่สุดวัตถุทั้งสอง จะมีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันและจะหยุดการถ่ายเท เมื่อวัตถุทั้งสองมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันไฟฟ้าสถิตข้อสังเกตประจุไฟฟ้าที่ตัวนำได้รับ จะเป็นประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกับชนิดของประจุไฟฟ้าบนตัวนำที่นำมาสัมผัสเสมอ
   ประจุไฟฟ้าที่ปรากฏบนตัวนำทั้งสอง หลังจากสัมผัสกันแล้วจะมีปริมาณเท่ากัน หรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความจุไฟฟ้าของตัวนำทั้งสอง
   ประจุไฟฟ้ารวมก่อนสัมผัส เท่ากับประจุไฟฟ้ารวมหลังสัมผัสเสมอ
  • เหนี่ยวนำแล้วต่อสายดิน ขั้นตอนการเหนี่ยวนำ
  • เหนี่ยวนำจากที่เป็นกลางให้กลายเป็นประจุลบ เหนี่ยวนำจากที่เป็นกลางให้กลายเป็นประจุลบ
  • เหนี่ยวนำจากที่เป็นกลางให้กลายเป็นประจุบวกเหนี่ยวนำจากที่เป็นกลางให้กลายเป็นประจุบวก
  • เหนี่ยวนำวัตถุที่เป็นกลาง 2 ชิ้นที่แตะกันแล้ว แยกออกจากกัน เหนี่ยวนำวัตถุที่เป็นกลาง-2-ชิ้นที่แตะกันแล้ว-แยกออกจากกัน
 • อิเล็กโตรสโคป
  • อิเล็กโตรสโคป (electroscope) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบว่าวัตถุที่สนใจมีประจุไฟฟ้าหรือไม่ หรืออาจใช้ตรวจสอบว่าวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าอยู่แล้วนั้นมีประจุไฟฟ้าชนิดใด โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำ
  • แบบลูกพิท (pith ball) เป็นวัตถุเบาฉาบด้วยโลหะแล้วแขวนกับด้ายให้ห้อยในแนวดิ่ง
   • การตรวจสอบว่าวัตถุมีประจุหรือไม่ การตรวจสอบว่าวัตถุมีประจุหรือไม่
   • การตรวจสอบว่ามีประจุหรือไม่ ต้องใช้ลูกพิทที่เราทราบชนิดของประจุ
    • ถ้าวัตถุดูดลูกพิท แสดงว่าวัตถุมีประจุชนิดตรงข้ามกับลูกพิท
    • ถ้าวัตถุผลักลูกพิท แสดงว่าวัตถุมีประจุชนิดเดียวกับลูกพิท
  • แบบแผ่นโลหะ
   • การตรวจสอบว่าวัตถุมีประจุหรือไม่ ต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นกลางการตรวจสอบว่าวัตถุมีประจุหรือไม่ ต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นกลาง
   • การตรวจสอบว่ามีประจุชนิดใด ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ที่มีประจุโดยเราทราบชนิดประจุของอุปกรณ์ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ที่มีประจุ
   • การทำให้อิเล็กโตรสโคปแบบแผ่นโลหะมีประจุการทำให้อิเล็กโตรสโคปแบบแผ่นโลหะมีประจุ** อิเล็กโตรสโคปแบบแผ่นโลหะที่มีประจุ สามารถนำมาตรวจสอบวัตถุว่าเป็นตัวนำหรือฉนวนได้โดยนำวัตถุทดสอบมาแตะจานโลหะ ถ้าแผ่นโลหะหุบ แสดงว่าเป็นตัวนำ แต่ถ้าแผ่นโลหะกางเหมือนเดิม แสดงว่าเป็นฉนวน

แรงระหว่างประจุ

 • แรงระหว่างประจุเป็นแรงคู่ปฏิกิริยา

สูตรแรงระหว่างประจุ

 • ทิศทางของแรงระหว่างประจุ 

ทิศทางของแรงระหว่างประจุ

 • การหาขนาดแรงไฟฟ้าระหว่างประจุคู่เดิมที่ระยะห่างต่าง ๆ กัน

การหาขนาดแรงไฟฟ้าระหว่างประจุคู่เดิมที่ระยะห่างต่าง ๆ กัน

สนามไฟฟ้า

 • นิยามสนามไฟฟ้า (E) คือ แรงไฟฟ้าที่กระทำกับประจุทดสอบ +1C เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็น N/C หรือ V/m
 • ขนาดของสนามไฟฟ้า

ขนาดของสนามไฟฟ้า

 • การหาทิศทางของสนามไฟฟ้า

การหาทิศทางของสนามไฟฟ้า

 • แรงที่กระทำกับประจุที่วางในสนามไฟฟ้าถ้านำประจุ q ไปวางบริเวณที่มีสนามไฟฟ้า E จะเกิดแรง F กระทำกับประจุ

แรงที่กระทำกับประจุที่วางในสนามไฟฟ้า

 • การหาขนาดของสนามไฟฟ้าที่ตำแหน่งต่าง ๆ เนื่องจากประจุต้นกำเนิดตัวเดิม

การหาขนาดของสนามไฟฟ้าที่ตำแหน่งต่าง-ๆ

 • การเคลื่อนที่ของประจุในสนามไฟฟ้า
  •  เมื่อความเร็ว  v ขนานกับสนามไฟฟ้า (E)
  • เมื่อความเร็ว v ไม่ขนานกับสนามไฟฟ้า  E ประจุจะเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
  • จุดสะเทิน จุดสะเทิน คือ จุดที่สนามไฟฟ้าลัพธ์มีค่าเป็น 0จุดสะเทิน
  • จำเป็นหลักว่า ประจุเหมือนอยู่ระหว่าง ประจุต่างอยู่ข้างนอก ขอบอกใกล้ตัวน้อย จุดสะเทินที่เกิดจากประจุต้นกำเนิดมากกว่า 2 ประจุ ให้คำนวณตำแหน่ง

                    จุดสะเทินโดยอ้าง  

ศักย์ไฟฟ้า

 • นิยามศักย์ไฟฟ้า (V) ที่จุดใด ๆ คือ งานในการเคลื่อนประจุทดสอบ +1C ด้วยความเร็วคงที่จากระยะอนันต์ (บริเวณที่ไกลมาก) มาวางที่จุดนั้นเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อคูลอมป์ (J/C) หรือโวลต์ (V)
 • การหาศักย์ไฟฟ้า

การหาศักย์ไฟฟ้า

 • การหาศักย์ไฟฟ้าที่ระยะต่าง ๆ เนื่องจากประจุต้นกำเนิดตัวเดิม

การหาศักย์ไฟฟ้าที่ระยะต่าง ๆ

สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม

             เมื่อให้ประจุแก่ตัวนำทรงกลมประจุจะกระจายทั่วผิวตัวนำทรงกลมไม่ว่าทรงกลมจะกลวงหรือตัน ค่าสนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งต่าง ๆ สามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้

สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม

พลังงานศักย์ไฟฟ้า

พลังงานศักย์ไฟฟ้า

ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับสนามไฟฟ้า

ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับสนามไฟฟ้า

งานในการเคลื่อนประจุ

งานในการเคลื่อนประจุ

งานของแรงภายนอกในการเคลื่อนประจุทดสอบ q จากจุด A ไปยังจุด B

สามารถหาจากสมการ 

การคำนวณการเร่งหรือหน่วงประจุ

การคำนวณการเร่งหรือหน่วงประจุ

ความจุไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ

 • นิยามของความจุไฟฟ้าความจุไฟฟ้าของวัตถุใด คือ   ปริมาณประจุไฟฟ้าที่มีอยู่บนวัตถุนั้นต่อศักย์ไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ของวัตถุนั้น
 • การหาค่าความจุไฟฟ้า

การหาค่าความจุไฟฟ้า

 • ความจุไฟฟ้าในตัวนำทรงกลม

ความจุไฟฟ้าในตัวนำทรงกลม

 • ความจุไฟฟ้าในแผ่นตัวนำคู่ขนาน

ความจุไฟฟ้าในแผ่นตัวนำคู่ขนาน

 • การต่อตัวเก็บประจุ

ขนาน

 • การหาพลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุ

การหาพลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุ

 • การคำนวณเกี่ยวกับการนำตัวนำทรงกลมที่มีประจุไฟฟ้ามาแตะกัน
 • หลักการถ่ายเทประจุ

การถ่ายเทประจุ

 1. ปริมาณประจุไฟฟ้ารวมก่อนแตะเท่ากับปริมาณประจุไฟฟ้ารวมหลังแตะ
 2. ในขณะแตะกันอยู่นั้น ความจุไฟฟ้ารวม เท่ากับ ผลบวกของความจุไฟฟ้าของแต่ละใบ
 3. เมื่อแตะกันแล้วทิ้งไว้จนประจุหยุดถ่ายเท แต่ละใบมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันและเท่ากับศักย์ไฟฟ้ารวมด้วย

สูตรลัดในการคำนวณเรื่องการถ่ายเทประจุ

 • สูตรหาประจุไฟฟ้าของทรงกลมทั้งสองหลังการถ่ายเท

สูตรลัด

 • สูตรหาศักย์ไฟฟ้าของทรงกลมทั้งสองหลังการถ่ายเท

2. สูตรหาศักย์ไฟฟ้าของทรงกลมทั้งสองหลังการถ่ายเท

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

MAHOSOT UNIVERSITY

MAHOSOT UNIVERSITY

MAHOSOT UNIVERSE
The Central Of Technology Training
100 Town in Town Rd. ,LadYaw
Jatujak , Bangkok 10900
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDM4NzMuODY2ODc4MjE1NDAyMyEyZDEwMC41Njk2MTE0MTQ5MzQ4OCEzZDEzLjg0NzAyODI5MDI4NTg2MSEybTMhMWYwITJmMCEzZjAhM20yITFpMTAyNCEyaTc2OCE0ZjEzLjEhM20zITFtMiExczB4MzBlMjljZGUwNjAxMmI1NyUzQTB4ZjAxMDBiMzNkMGIzMTcwITJzS2FzZXRzYXJ0K1VuaXZlcnNpdHkhNWUwITNtMiExc2VuITJzdGghNHYxNTAwMzAxMTU1NTAyIiB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjowIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
Thank You. We will contact you as soon as possible.
MAHOSOT UNIVERSITY
CONTACT US
The Central Of Technology Training
100 Town in Town Rd. ,LadYaw
Jatujak , Bangkok 10900
Thank You. We will contact you as soon as possible.