อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง|WE LOVE OUR KING
Loading...

DVD ติวฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ เนื้อหาและการคำนวณ

฿750.00

วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบ โพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีเส้นทางเป็นพาราโบลา ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวระดับพร้อมกัน การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้มีความเร่งคงตัว ส่วนการเคลื่อนที่ในแนวระดับเป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร็วคงตัว

Description

จำหน่าย ดีวีดี ติวฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบ โปรเจคไทล์ 3 ชั่วโมง สอนเข้าใจง่ายทำโจทย์ให้ดูสดๆ มีสรุปแนวโจทย์ทุกแนวที่เคยออกมาแล้ว โจทย์ครบทุกแนว ราคา 750 บาท

สำหรับชุดการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

• ลักษณะการเคลื่อนที่
• การคำนวณ
• การคำนวณแนวราบ
• การคำนวณแนวดิ่ง
• หลักการพื้นฐาน
• โยนของลงจากที่สูง
• โยนของขึ้นที่สูง
• ขว้างของจากบอลลูน
• เครื่องบินทิ้งระเบิด
• ขว้างของขึ้นฟ้าแล้วตกลงมาระดับเดิม

ติดต่อสั่งซื้อ

 

ตัวอย่าง DVD ติวฟิสิกส์

 

ดาวน์โหลดชีตติวการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

              วิเคราะห์และอธิบายการเคลื่อนที่แบบ โพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีเส้นทางเป็นพาราโบลา ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและแนวระดับพร้อมกัน การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้มีความเร่งคงตัว ส่วนการเคลื่อนที่ในแนวระดับเป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร็วคงตัว

การเคลื่อนที่แบบ ” โปรเจคไทล์ ” คือ อะไร

โพรเจกไทล์ (projectile) คือ วัตถุที่เคลื่อนที่แบบเสรีโดยมีความเร็วในแนวราบ
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์(projectile motion) เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง

            การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ คือ รูปแบบการเคลื่อนที่ที่วัตถุหรืออนุภาคถูกโยนเข้ามาใกล้พื้นผิวโลกและเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางโค้งภายใต้แรงโน้มถ่วงเท่านั้น นี่คือความต้านทานต่ออากาศที่ไม่สำคัญหรือในกรณีใดก็ตามที่ถูกทอดทิ้งในสมการทั้งหมดเหล่านี้ แรงที่มีผลต่อการทำงานของวัตถุคือแรงโน้มถ่วงซึ่งทำหน้าที่ลดลงทำให้เกิดการเร่งความเร็วลง เนื่องจากความเฉื่อยของวัตถุจึงไม่จำเป็นต้องใช้แรงแนวนอนเพื่อรักษาองค์ประกอบความเร็วในแนวนอนของวัตถุ

คำนิยามของ โปรเจคไทล์ (Projectile )

            โปรเจคไทล์เป็นวัตถุที่แรงดึงดูดเพียงอย่างเดียวคือแรงโน้มถ่วง มีหลายตัวอย่างของขีปนาวุธ วัตถุที่หลุดออกมาจากส่วนที่เหลือเป็นกระสุนปืนใหญ่ (หากว่าอิทธิพลของความต้านทานต่ออากาศไม่สำคัญ) วัตถุที่ถูกโยนขึ้นในแนวตั้งขึ้นไปเป็นกระสุนปืนใหญ่ (โดยที่อิทธิพลของความต้านทานต่ออากาศจะน้อยมาก) และวัตถุซึ่งถูกโยนขึ้นที่มุมหนึ่งไปยังแนวนอนก็เป็นกระสุนปืนใหญ่ (โดยที่อิทธิพลของความต้านทานอากาศจะน้อยมาก) กระสุนปืนเป็นวัตถุใดก็ตามที่เคยคาดการณ์หรือลดลงต่อเนื่องโดยแรงเฉื่อยของตนเองและได้รับอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงที่ลดลงเท่านั้น

ลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

 • แนวการเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งพาราโบลา
 • การกระจัด มี 2 แนว เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และเป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ การกระจัดในแนวราบ (Sx) และการกระจัดในแนวดิ่ง(Sy)
 1. การกระจัดในแนวราบ เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร็วคงที่ ดังนั้นเมื่อคิดในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน จะมีการกระจัดเท่ากันเสมอ
 2. การกระจัดในแนวดิ่ง เกิดจากการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร่งคงที่ ดังนั้นเมื่อคิดในช่วงเวลาที่เท่าๆกัน จะมีการกระจัดเปลี่ยนไปเสมอ
 • ความเร็ว มี 2 แนว เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และเป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ ความเร็วในแนวราบซึ่งมีค่าคงที่และความเร็วในแนวดิ่งซึ่งมีค่าเปลี่ยนแปลง
 • ความเร่ง โพรเจกไทล์ขณะอยู่กลางอากาศ (ไม่คิดแรงต้านของอากาศ) แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุก็คือน้ำหนักของวัตถุเอง ดังนั้น จากกฎการเคลื่อนที่ข้อ 2 ของนิวตันจะทำให้โพรเจกไทล์จะมีความเร่งคงที่ในแนวดิ่ง เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเหมือนกับวัตถุที่ตกแบบเสรี
 • ณ จุดสูงสุด ความเร็ว = 0 โปรเจกไทล์จะมีความเร็วเท่ากับความเร็วต้นในแนวแกน x

เมื่อพิจารณาเวลาจะพบว่า

 1. เวลาของการเคลื่อนที่ในแนวราบและแนวดิ่งเท่ากัน
 2. เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสูงสุดของแนวการเคลื่อนที่ เท่ากับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่

จากจุดสูงสุดถึงตำแหน่งระดับเดียวกับการเคลื่อนที่

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ อาจจำแนกได้ 3 แบบ คือ

 1. โพรเจกไทล์ที่มีความเร็วเริ่มต้นในแนวราบ (ไม่เป็นศูนย์) และความเร็วต้นในแนวดิ่งเป็นศูนย์ เช่น ก้อนหินที่ถูกปาไปในแนวขนานกับพื้น ลูกปิงปองที่กลิ้งตกจากโต๊ะ
 2. โพรเจกไทล์ที่มีความเร็วต้นในแนวราบและความเร็วต้นในแนวดิ่งไม่เป็นศูนย์ โดยมีความเร็วต้นทำมุมกับแนวราบในทิศขึ้นหรือทิศลงก็ได้ เช่น ลูกขนไก่ที่ถูกตีขึ้นไปในอากาศ หรือลูกเหล็กที่ถูกปาลงจากบันไดชั้นบน
 3. โพรเจกไทล์ที่มีความเร็วต้นในแนวราบและความเร็วต้นในแนวดิ่งไม่เป็นศูนย์เหมือนแบบที่ 2 แต่ตำแหน่งเริ่มต้น และตำแหน่งสุดท้ายอยู่ในระดับเดียวกัน เช่น ลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้นจะเคลื่อนที่ไปตกลงที่พื้นซึ่งอยู่ในระดับเดียวกัน

ข้อควรรู้

สำหรับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล

 • ความเร่งในแนวระดับ (แกน x) = ศูนย์ นั่นคือ vx = คงที่ = ux ไม่ว่าวัตถุจะอยู่ที่ตรงไหนก็ตาม

พิสูจน์  ไม่มีแรงในแนวแกน X กระทำที่วัตถุจาก Fx = maxO = max ax = 0จาก vx = ux + axt; ได้ vx = ux

 • ความเร่งในแนวดิ่ง (แกน Y ) = g

พิสูจน์  มีแรงกระทำที่วัตถุคือ w = mg ในทิศดิ่งลงตามแกน Yจาก Fy = maymg = may ay = g ทิศดิ่งลง

 • เวลาที่วัตถุใช้เคลื่อนที่ตามแนวโค้ง = เวลาที่เงาของวัตถุใช้เคลื่อนที่ตามแนวแกน X = เวลาที่เงาของวัตถุใช้เคลื่อนที่ตามแนวแกน Y

โปรเจคไทล์

 • ความเร็ว v ณ จุดใด ๆ จะมีทิศสัมผัสกับเส้นทางเดิน (เส้นประ) ณ จุดนั้น
 • ณ จุดสูงสุด vx = ux   vy = 0

อ้างอิง

โจทย์ ข้อสอบ โปรเจคไทล์ พร้อมเฉลย Entrance 4.0

Cincopa WordPress plugin

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

MAHOSOT UNIVERSITY

MAHOSOT UNIVERSITY

MAHOSOT UNIVERSE
The Central Of Technology Training
100 Town in Town Rd. ,LadYaw
Jatujak , Bangkok 10900
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDM4NzMuODY2ODc4MjE1NDAyMyEyZDEwMC41Njk2MTE0MTQ5MzQ4OCEzZDEzLjg0NzAyODI5MDI4NTg2MSEybTMhMWYwITJmMCEzZjAhM20yITFpMTAyNCEyaTc2OCE0ZjEzLjEhM20zITFtMiExczB4MzBlMjljZGUwNjAxMmI1NyUzQTB4ZjAxMDBiMzNkMGIzMTcwITJzS2FzZXRzYXJ0K1VuaXZlcnNpdHkhNWUwITNtMiExc2VuITJzdGghNHYxNTAwMzAxMTU1NTAyIiB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjowIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
Thank You. We will contact you as soon as possible.
MAHOSOT UNIVERSITY
CONTACT US
The Central Of Technology Training
100 Town in Town Rd. ,LadYaw
Jatujak , Bangkok 10900
Thank You. We will contact you as soon as possible.