อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง|WE LOVE OUR KING
Loading...

อบรม SCADA พื้นฐานจนถึงระดับกลาง ออกแบบ การโปรแกรม และการเชื่อมต่อ

฿4,550.00

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับกลาง ของ SCADA หลักสูตรนี้มีบทแนะนำวิดีโอที่มีคุณภาพสูงในคุณลักษณะและองค์ประกอบของ SCADA นอกจากนี้คุณยังจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ “วิธีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ SCADA ฟรี” และเชื่อมโยงไปยัง PLC ของคุณ ทั้งระบบขนาดใหญ่และเล็กสามารถสร้างขึ้นโดยใช้แนวคิด SCADA ระบบเหล่านี้สามารถมีตั้งแต่หมื่นถึงหลายพันลูปกระบวนการขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชัน ตัวอย่างกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ กระบวนการอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการตามสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

Description

อบรม SCADA ใช้งานจริงในระบบ automation ในโรงงานอุตสากรรมการผลิต อธิบายตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับกลาง ออกแบบ การโปรแกรม และการเชื่อมต่อ

อบรม scada

อบรม scada พื้นฐานจนถึงระดับกลาง ออกแบบ การโปรแกรม และการเชื่อมต่อ

 • หลักสูตรนี้เริ่มต้นจากการแนะนำขั้นพื้นฐานและลงท้ายด้วยโครงงานแอพพลิเคชัน SCADA 
 • สอนใช้ scada software ระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง
 • ใช้ Ignition ในการสอน ( มี Link ให้ดาวน์โหลด)
 • เชื่อมต่อกับ  PLC – Allen Bradley Micrologix 1400 ( มี Simulator ให้ดาวน์โหลด)
 • วีดีโอสาธิต Ignition เบื้องต้นด้านล่าง |
ติดต่อสั่งซื้อ

 

 

เราทุกคนรู้จัก SCADA ว่าหมายถึงการควบคุมกำกับดูแลและการได้มาซึ่งข้อมูล แต่ส่วนมากของเราสับสนกับคำว่า HMI-Human Machine Interface เป็นอย่างมาก

           SCADA เป็นซอฟต์แวร์ศูนย์กลางควบคุมระบบการผลิต ข้อได้เปรียบของ SCADA คือเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ติดตั้งซอฟต์แวร์ SCADA และสามารถทำงานได้กับ HMI ด้วย

           หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับกลาง ของ SCADA หลักสูตรนี้มีบทแนะนำวิดีโอที่มีคุณภาพสูงในคุณลักษณะและองค์ประกอบของ SCADA นอกจากนี้คุณยังจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ “วิธีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ SCADA ฟรี” และเชื่อมโยงไปยัง PLC ของคุณ

หลักสูตร อบรม scada ประกอบด้วย:

 • วิดีโอคุณภาพสูง
 • ลิงค์เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ SCADA
 • งานนำเสนอเพื่อทบทวนเนื้อหา
 • การสนับสนุนทางเทคนิค
 • หลักสูตร สอน scada นี้เริ่มต้นจากการแนะนำขั้นพื้นฐานและลงท้ายด้วยโครงการแอพพลิเคชัน SCADA ของแอพพลิเคชั่น

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรเพื่อเรียนรู้และใช้ทักษะที่ได้รับทันทีหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณ!

ใครคือกลุ่มเป้าหมายในการ เรียน scada ?

 • นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
 • วิศวกรทำงาน
 • เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม

scada คือ อะไร ???

        SCADA นั้นย่อมาจากคำว่า Supervisory Control And Data Acquisition เป็นระบบตรวจทานและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ใช้ในการตรวจตราสถานะตลอดจนถึงควบคุมรูปแบบการทำงานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมรวมทั้งงานวิศวกรรมต่างๆเช่น งานด้านโทรคมนาคมติดต่อ การประปา การบำบัดน้ำเสีย การจัดการด้านพลังงาน อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและก็าซ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ การขนส่ง วิธีการปรมาณูในโรงไฟฟ้าเป็นต้น ตัวอย่างการใช้งานยกตัวอย่างเช่นใช้ SCADAสำรวจข้อมูลอย่างเช่นการรั่วไหลของของเหลวที่เกิดขึ้นในท่อขนส่งจากตัวตรวจค้นแล้วส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้พนักงานรู้ โดยส่งข้อมูลสู่ศูนย์กลางของระบบ SCADA ฯลฯ ยิ่งกว่านั้น SCADA อาจทำหน้าที่คำนวนแล้วก็ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากฮาร์ดแวร์ต่างๆได้แก่ PLC, Controller, DCS, RTU แล้วแสดงข้อมูลทางหน้าจอ หรือส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น อาทิเช่นถ้าอุณหภูมิของอุปกรณ์สูงเกินพิกัด ให้กระทำการปิดเครื่องไม้เครื่องมือนั้นฯลฯ โดยสั่งงานผ่าน PLC หรือController ที่ติดต่ออยู่ ทั้งนี้ SCADA สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากระบบควบคุมทั้งหมดทั้งปวงไว้ในฐานข้อมูลเพื่อบุคลากรหรือโปรแกรมอื่นๆสามารถนำไปใช้งานได้ SCADA นั้นเข้าไปมีส่วนในงานควบคุมทั้งยังเล็กและใหญ่ที่อยากแสดงผลลัพธ์ เปลี่ยนข้อมูล หรือควบคุมระบบต่างๆจากศูนย์กลาง เพื่อการทำงานของระบบรวมที่สัมพันธ์กัน เห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจนรวมทั้งมีความรวดเร็วต่อสถานะการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ระบบ SCADA ในปัจจุบันมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ควบคุม รวมทั้งประมวลผลข้อมูลจาก I/O ของเครื่องใช้ไม้สอยเป็นต้นว่า PLC, DCS, RTU ได้ถึงระดับที่เกินหนึ่งแสน I/O แล้ว แล้วก็ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆของผู้ใช้งานโดยตลอดตลอดมา

สอน scada

ส่วนประกอบของ scada มีอะไรบ้าง

 • Supervisory computers

 • Remote terminal units

 • Programmable logic controllers (PLC)

 • Communication infrastructure (TCP/IP , MODBUS ฯลฯ)

 • Human-machine interface (HMI)

ตัวอย่างการใช้งาน ระบบ scada

ทั้งระบบขนาดใหญ่และเล็กสามารถสร้างขึ้นโดยใช้แนวคิด SCADA ระบบเหล่านี้สามารถมีตั้งแต่หมื่นถึงหลายพันลูปกระบวนการขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชัน ตัวอย่างกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ กระบวนการอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการตามสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

 • กระบวนการทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การผลิตการควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้าการประดิษฐ์และการกลั่นและอาจทำงานในโหมดต่อเนื่องซ้ำหรือไม่ต่อเนื่อง
 • กระบวนการโครงสร้างพื้นฐานอาจเป็นของรัฐหรือเอกชนรวมถึงการบำบัดน้ำและการกระจายน้ำการรวบรวมและบำบัดน้ำเสียท่อส่งน้ำมันและก๊าซการส่งและการกระจายพลังงานไฟฟ้าและฟาร์มกังหันลม
 • กระบวนการของสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งอาคารสนามบินเรือและสถานีอวกาศ พวกเขาตรวจสอบและควบคุมความร้อนการระบายอากาศและระบบปรับอากาศ (HVAC) การเข้าถึงและการใช้พลังงาน

           อย่างไรก็ตามระบบ SCADA อาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยดังนั้นควรมีการประเมินระบบเพื่อระบุความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขที่ใช้เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น

อ้างอิง

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

MAHOSOT UNIVERSITY

MAHOSOT UNIVERSITY

มโหสถ

สั่งซื้อ DVD 2 คอร์สขึ้นไปมีส่วนลดพิเศษ (เยอะพอสมควร) ไม่ต้องเดินทาง สอนแบบละเอียดไม่น่าเบื่อ ไม่ต้องเดินทางไปอบรม ได้ผลมากกว่า รับประกันความพอใจ ใช้งานได้จริงทุกชุด ผ่านการทดสอบจากผู้ที่อยู่ในแวดวงงานวิจัย การศึกษา และโรงงานอุตสากรรมมาแล้วกว่า 15 ปี อัฟเดทการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา แถมฟรีซอฟแวร์ทุกอย่างที่ใช้สอน
• ชำระเงินผ่าน PayPal กด ADD TO CART
• ชำระเงินแบบอื่นกดปุ่ม ติตต่อสั่งซื้อ
• ส่งถึงท่านภายใน 2-3 วันทำการ
• ส่งผ่าน Kerry Ex หรือ EMS อย่างใดอย่างหนึ่ง

MAHOSOT UNIVERSE
The Central Of Technology Training
100 Town in Town Rd. ,LadYaw
Jatujak , Bangkok 10900
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDM4NzMuODY2ODc4MjE1NDAyMyEyZDEwMC41Njk2MTE0MTQ5MzQ4OCEzZDEzLjg0NzAyODI5MDI4NTg2MSEybTMhMWYwITJmMCEzZjAhM20yITFpMTAyNCEyaTc2OCE0ZjEzLjEhM20zITFtMiExczB4MzBlMjljZGUwNjAxMmI1NyUzQTB4ZjAxMDBiMzNkMGIzMTcwITJzS2FzZXRzYXJ0K1VuaXZlcnNpdHkhNWUwITNtMiExc2VuITJzdGghNHYxNTAwMzAxMTU1NTAyIiB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjowIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
Thank You. We will contact you as soon as possible.
MAHOSOT UNIVERSITY
CONTACT US
The Central Of Technology Training
100 Town in Town Rd. ,LadYaw
Jatujak , Bangkok 10900
Thank You. We will contact you as soon as possible.