อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง|WE LOVE OUR KING
Loading...

DVD ติวฟิสิกส์ งานและพลังงาน เนื้อหาและการคำนวณ

฿750.00

อธิบาย งานและพลังงาน วิเคราะห์งานของแรงต่างๆ เมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุและการกระจัดอยู่ในแนวเดียวกับแรงจะเกิดงานของแรงนั้นงานของแรงที่กระทำต่อวัตถุหาได้จากผลคูณของแรงกับการกระจัดในแนวแรง และอาจหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรงในแนวการเคลื่อนที่กับตำแหน่งงานที่ทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลา เรียกว่า กำลัง

Description

งานและพลังงาน จำหน่าย ดีวีดี สอน 3 ชั่วโมง สอนเข้าใจง่ายทำโจทย์ให้ดูสดๆ มีสรุปแนวโจทย์ทุกแนวที่เคยออกมาแล้ว โจทย์ครบทุกแนว ราคา 750 บาท

สำหรับชุดงานและพลังงาน มีรายละเอียดหัวข้อสอนดังนี้

 • งาน (Work) 
 • กำลัง (Power)
 • พลังงาน (Energy)
 • เครื่องกล (Machine)
ติดต่อสั่งซื้อ

 

ตัวอย่าง DVD ติวฟิสิกส์

ดาวน์โหลดชีตประกอบการติวคลิ๊กที่หัวข้อ 

 1. งาน
 2. กำลัง+พลังงาน
 3. กฏอนุรักษ์พลังงาน

พลังงาน คือ อะไร ?

           คำว่า energyis มีความหมายกว้างมากจนยากที่จะเขียนได้ยากเทคนิคคือพลังงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐ (หรือเงื่อนไข) ของวัตถุอย่างน้อยหนึ่งวัตถุอย่างไรก็ตามคำจำกัดความนี้คลุมเครือเกินไปที่จะช่วยเราได้ในขณะนี้

พลังงานจลน์

           พลังงานจลน์ K คือ พลังงานที่เกี่ยวข้องกับสถานะของการเคลื่อนที่ของวัตถุวัตถุเคลื่อนที่เร็วกว่ามากพลังงานจลน์ของมัน เมื่อวัตถุเคลื่อนที่นิ่งพลังงานจลน์เท่ากับศูนย์

งาน คือ อะไร ?

            ถ้าคุณเร่งวัตถุให้มีความเร็วมากขึ้นโดยการใช้กำลังกับวัตถุคุณจะเพิ่มพลังงานจลน์ของวัตถุในทำนองเดียวกันถ้าคุณลดความเร็วของวัตถุให้มีความเร็วน้อยลงโดยการบังคับให้ใช้คุณจะลดพลังงานจลน์ของวัตถุ เราอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจลน์โดยการบอกว่าแรงของคุณได้ถ่ายเทพลังงานไปยังวัตถุจากตัวคุณเองหรือจากวัตถุต่อตัวเอง ในการถ่ายเทพลังงานดังกล่าวผ่านทางกำลังงาน W จะกล่าวได้ว่าทำบนวัตถุด้วยแรง

งานที่เกิดจากแรงโน้มถ่วง

 1. การคำนวนงานที่เกิดจากแรงโน้มถ่วง
 2. ใช้ทฤษฎีบทพลังงานจลน์การทำงานกับสถานการณ์ที่วัตถุถูกยกขึ้น หรือ ลดตำแหน่งให้ต่ำลง

งานที่ทำโดยแรงจากสปริง

           ต่อไปเราต้องการตรวจสอบงานที่ทำขึ้นบนวัตถุที่คล้ายอนุภาคโดยใช้แรงผลักดันบางประเภท ได้แก่ แรงสปริงแรงจากฤดูใบไม้ผลิ พลังจำนวนมากในธรรมชาติมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์เช่นเดียวกับแรงสปริงดังนั้นโดยการตรวจสอบแรงนี้หนึ่งคุณสามารถได้รับความเข้าใจจากคนอื่น ๆ อีกหลายคน

สรุปเนื้อหา

งาน คือ ผลของแรงที่กระทำบนวัตถุ และทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง ซึ่งเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นนิวตันเมตร (N.m) หน่วยนี้มีชื่อใหม่ว่า จูล (Joule, J)
           ในกรณีแรง F ที่มากระทำเป็นแรงคงตัวและการกระจัด S ของวัตถุอยู่ในแนวเดียวกับแรง ปริมาณงานที่แรง F กระทำจะมีค่าเท่ากับ ผลคูณระหว่างขนาดของแรงและขนาดของการกระจัด

งาน

จากรูปจะได้สูตรว่า

งานและพลังงาน

แต่ถ้าพิจารณารูปด้านล่าง

งานและพลังงาน

เราจะได้สูตรว่า

งานและพลังงาน

งานที่เกิดจากแรงกระทำไม่อยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนของวัตถุจะหาได้จากผลคูณระหว่างขนาดของแรงองค์ประกอบในแนวการเคลื่อนที่กับขนาดการกระจัดของวัตถุที่เกิดขึ้นในช่วงที่แรงนี้กระทำดังนั้น

งานและพลังงาน

การหางานจากกราฟ

การหางานจากกราฟ

           งาน มีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์ที่เข้ามากระทำกับวัตถุ และการกระจัดที่เกิดขึ้น สามารถหาค่าของงานได้ทั้งในกรณีที่แรงเป็นค่าคงที่ และเมื่อแรงไม่คงที่

งานที่ทำด้วยแรงไม่คงที่ (ไม่มีในหลักสูตร ม.ปลาย)

งานที่ทำด้วยแรงไม่คงที่

จะได้ว่า

สูตรงานที่ทำด้วยแรงไม่คงที่

พลังงาน

          พลังงานที่ว่านี้ไม่สามารถจะทำให้สูญสลายไปได้ เว้นแต่ว่าจะแปรเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของพลังงานในรูปแบบอื่น ยกตัวอย่างเช่น

          และยังมีพลังงานอีกหลายรูปแบบที่เราสามารถนำมาใช้ได้แต่ยังไม่ได้นำมาใช้หรือยังไม่ได้คิดค้นขึ้นมา เช่น พลังงานจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบฟิวชั่น เป็นต้น

 • ความแตกต่างของพลังงาน (energy) และ กำลังงาน (power) มีดังนี้

รูปแบบของพลังงาน

ในบริบทของวิทยาศาสตร์ทางกายภาพ พลังงานมีหลายรูปแบบที่ได้รับการระบุ เหล่านี้ประกอบด้วย:

 • พลังงานจลน์ (อังกฤษKinetic) (มีหรือไม่มี, วัดเป็นปริมาณไม่ได้), ของการเคลื่อนไหวของร่างกาย
 • พลังงานศักย์, ประเภทหนึ่ง ที่ประกอบไปด้วยหลายรูปแบบในรายการนี้
 • พลังงานกลไก, ผลรวมของ (ปกติเล็ก ๆ) พลังงานจลน์และพลังงานศักย์
 • พลังงานคลื่นกลไก (มีหรือไม่มี), รูปแบบของพลังงานกลที่ถูกแพร่กระจายโดยการแกว่งของวัสดุเช่นที่สร้างคลื่นพื้นผิวมหาสมุทรหรือที่สร้างเสียง
 • พลังงานเคมี
 • พลังงานไฟฟ้า
 • พลังงานแม่เหล็ก

งาน (Work)

W = F • = F S cosθ

 • หน่วยเป็น จูล (J) หรือ N ∙ m เป็น สเกลลาร์ แต่มีเครื่องหมาย – , 0 , +
 • สามารถหางานโดย พ.ท. ใต้กราฟ F-S ได้ แต่ F กับ S ต้องมีทิศเดียวกัน

กำลัง (Power)

P = W / t = ( FS cos⁡θ ) / t = Fv cosθ

 • แรง,ความเร็ว,การกระจัด อยู่ทิศเดียวกัน
 • หน่วยเป็น วัตต์ (W) หรือ  J/s หรือ N∙m/s
 • สามารถหากำลังโดย พ.ท. ใต้กราฟ F-v แต่ต้องรู้ cosθ

พลังงาน (Energy)

เรียน 2 ประเภท

 • พลังงานจลน์
 • พลังงานศักย์ (ศักย์โน้มถ่วง + ศักย์ยืดหยุ่น)

พลังงานจลน์

พลังงานจลน์

 • หน่วย จูล (J) เป็นสเกลลาร์

พลังงานศักย์ โน้มถ่วง

𝑬𝒑 = 𝒎𝒈𝒉

 • หน่วย จูล (J) เป็นสเกลลาร์

พลังงานศักย์ยืดหยุ่น

พลังงานศักย์สปริง

 • หน่วย จูล (J)

กฎอนุรักษ์พลังงาน

𝑬𝟏+𝑾(𝟏→𝟐) = 𝑬𝟐

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

พลังงานไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้า (อังกฤษ: electrical energyเป็นพลังงานที่ได้จากพลังงานศักย์หรือพลังงานจลน์ ไฟฟ้าเมื่อถูกใช้อย่างหลวมๆจะใช้เพื่ออธิบายพลังงานที่ถูกดูดซับหรือถูกนำส่งโดยวงจรไฟฟ้าหนึ่ง (ยกตัวอย่างเช่น พลังงานที่จัดหามาให้จากโรงไฟฟ้า) “พลังงานไฟฟ้า” อาจพูดถึงพลังงานที่ถูกแปลงมาจากพลังงานศักย์ไฟฟ้า พลังงานนี้ถูกจ่ายออกมาโดยการผสมกันของกระแสไฟฟ้ากับศักย์ไฟฟ้าโดยส่งออกมาในกริด (ไฟฟ้า) ณ จุดที่พลังงานศักย์ไฟฟ้านี้ถูกเปลี่ยนให้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของพลังงาน มันจะไม่ได้เป็นพลังงานศักย์ไฟฟ้าอีกต่อไป ดังนั้น พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเป็นพลังงานศักย์ก่อนที่มันจะถูกจัดส่งไปให้ผู้ใช้ปลายทาง หลังจากถูกเปลี่ยนจากพลังงานศักย์ พลังงานไฟฟ้าสามารถถูกเรียกเป็นพลังงานชนิดอื่นได้เสมอเช่นพลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง พลังงานการเคลื่อนไหว ฯลฯ

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์ถูกใช้งานอย่างมากแล้วในหลายส่วนของโลก และมีศักยภาพในการผลิตพลังงานมากกว่าการบริโภคพลังงานของโลกในปัจจุบันหลายเท่าหากใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้โดยตรงเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือสำหรับทำความร้อน หรือแม้แต่ทำความเย็น ศักยภาพในอนาคตของพลังงานแสงอาทิตย์นั้นถูกจำกัดโดยแค่เพียงความเต็มใจของเราที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้

พลังงานน้ำ

เป็นรูปแบบหนึ่งการสร้างกำลังโดยการอาศัยพลังงานของน้ำที่เคลื่อนที่ ปัจจุบันนี้พลังงานน้ำส่วนมากจะถูกใช้เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้แล้วพลังงานน้ำยังถูกนำไปใช้ในกรมชลประทาน การสี การทอผ้า และใช้ในโรงเลื่อย พลังงานของมวลน้ำที่เคลื่อนที่ได้ถูกมนุษย์นำมาใช้มานานแล้วนับศตวรรษ โดยได้มีการสร้างกังหันน้ำ (Water Wheel) เพื่อใช้ในการงานต่างๆ ในอินเดีย และชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์ใช้เพื่อใช้ในการโม่แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆ ส่วนในจีนและตะวันออกไกลก็ได้มีการใช้พลังงานน้ำในการวิดน้ำเพื่อการชลประทาน โดยในช่วงทศวรรษที่ 1830 ซึ่งเป็นยุคที่การสร้างคลองเฟื่องฟู ก็ได้มีการประยุกต์เอาพลังงานน้ำมาใช้เพื่อขับเคลื่อนเรือขึ้นและลงจากเขา โดยอาศัยรางรถไฟที่ลาดเอียง อย่างไรก็ตามเนื่องจากการประยุกต์ใช้พลังงานน้ำในยุคแรกนั้นเป็นการส่งต่อพลังงานโดยตรง (Direct Mechanical Power Transmission) ทำให้การใช้ พลังงานน้ำในยุคนั้นต้องอยู่ใกล้แหล่งพลังงาน เช่น น้ำตก เป็นต้น ปัจจุบันนี้ พลังงานน้ำได้ถูกใช้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้ากันอย่างกว้างขวาง ทำให้สามารถส่งต่อพลังงานไปใช้ในที่ที่ห่างจากแหล่งน้ำได้

พลังงานนิวเคลียร์

พลังงานนิวเคลียร์ เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง ที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ นิวเคลียร์ เป็นคำคุณศัพท์ของคำว่า นิวเคลียส ซึ่งเป็นแก่นกลางของอะตอมธาตุ ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคโปรตอน และนิวตรอน ซึ่งยึดกันได้ด้วยแรงของอนุภาคไพออน

 • พลังงานนิวเคลียร์แบบฟิชชั่น (Fission) ซึ่งเกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียสธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม พลูโทเนียม เมื่อถูกชนด้วยนิวตรอนหรือโฟตอน
 • พลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชั่น (Fusion) เกิดจากการรวมตัวของนิวเคลียสธาตุเบา เช่น ไฮโดรเจน
 • พลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี (Radioactivity) ซึ่งให้รังสีต่างๆ ออกมา เช่น อัลฟา เบตา แกมมา และนิวตรอน เป็นต้น
 • พลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดจากการเร่งอนุภาคที่มีประจุ (Particle Accelerator) เช่น อิเล็กตรอน โปรตอน ดิวทีรอน และอัลฟา เป็นต้น 

อ้างอิง

โจทย์ ข้อสอบ งานและพลังงาน พร้อมเฉลย Entrance 4.0

Cincopa WordPress plugin

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

MAHOSOT UNIVERSITY

MAHOSOT UNIVERSITY

MAHOSOT UNIVERSE
The Central Of Technology Training
100 Town in Town Rd. ,LadYaw
Jatujak , Bangkok 10900
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDM4NzMuODY2ODc4MjE1NDAyMyEyZDEwMC41Njk2MTE0MTQ5MzQ4OCEzZDEzLjg0NzAyODI5MDI4NTg2MSEybTMhMWYwITJmMCEzZjAhM20yITFpMTAyNCEyaTc2OCE0ZjEzLjEhM20zITFtMiExczB4MzBlMjljZGUwNjAxMmI1NyUzQTB4ZjAxMDBiMzNkMGIzMTcwITJzS2FzZXRzYXJ0K1VuaXZlcnNpdHkhNWUwITNtMiExc2VuITJzdGghNHYxNTAwMzAxMTU1NTAyIiB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjowIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
Thank You. We will contact you as soon as possible.
MAHOSOT UNIVERSITY
CONTACT US
The Central Of Technology Training
100 Town in Town Rd. ,LadYaw
Jatujak , Bangkok 10900
Thank You. We will contact you as soon as possible.