อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง|WE LOVE OUR KING
Loading...
ฟิสิกส์ ม.4 2017-11-07T01:15:10+00:00

ฟิสิกส์ ม.4 5 6 สำหรับ Entrance 4.0 และ การสอบ โควต้า มอ. มช. มข.

ความน่าสนใจของวิชา ฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6

      ส่วนมากเราศึกษาวิชา ฟิสิกส์ ม.4 5 6 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ บางที่อาจค้นพบสิ่งใหม่ที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า เร็วกว่าหรือช้ากว่า อ่อนแอกว่าหรือแข็งแรงกว่า แต่น้อยคน-น้อยคนเหลือเกิน-ที่ศึกษาฟิสิกส์เพราะเห็นว่าฟิสิกส์มีสิ่งที่น่าพิศวง ประหลาด อัศจรรย์ใจ งงงวย ไม่ใช่อยากจะรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นทำงานหรือดำเนินไปได้อย่างไร แต่อยากรู้ว่าทำไมจึงทำงานหรือดำเนินการได้ มีอะไรอยู่ลึก ๆ ที่ก้นบึ้งของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น สรุปฟิสิกส์สำหรับสอบเข้ามหาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปี 2559 โดยแยกเป็นบทๆ ตามเรื่องต่างๆ เพื่อฝึกความชำนาญ และสามารถมองเห็นแนวข้อสอบเพื่อคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

ฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6

       ฟิสิกส์เป็นหนึ่งในสาขาวิชาการที่เก่าแก่ที่สุดอาจจะเป็นที่เก่าแก่ที่สุดโดยรวมของดาราศาสตร์ กว่าสองพันปีที่แล้วฟิสิกส์เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาธรรมชาติพร้อมกับเคมีชีววิทยาและสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ แต่ในช่วงการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 17 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติโผล่ออกโปรแกรมการวิจัยเป็นเอกลักษณ์ในสิทธิของตนเอง ฟิสิกส์ตัดกับสาขาวิชาจำนวนมากของการวิจัยเช่นชีวฟิสิกส์และเคมีควอนตัมและขอบเขตของฟิสิกส์ไม่ได้กำหนดไว้อย่างเหนียวแน่น ความคิดใหม่ในฟิสิกส์มักจะอธิบายกลไกพื้นฐานของศาสตร์อื่น ๆ ในขณะที่เปิดลู่ทางใหม่ของการวิจัยในพื้นที่เช่นคณิตศาสตร์และปรัชญา ฟิสิกส์ยังทำให้ผลงานที่สำคัญผ่านความก้าวหน้าในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการคิดค้นทฤษฎี ตัวอย่างเช่นความก้าวหน้าในความเข้าใจของแม่เหล็กไฟฟ้าหรือฟิสิกส์นิวเคลียร์นำโดยตรงไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมสมัยใหม่เช่นโทรทัศน์, คอมพิวเตอร์, เครื่องใช้ภายในประเทศและอาวุธนิวเคลียร์ ก้าวหน้าในอุณหพลศาสตร์นำไปสู่การ การพัฒนาของอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าในกลศาสตร์แรงบันดาลใจในการพัฒนาของแคลคูลัส ฟิสิกส์กลายเป็นวิทยาศาสตร์แยกต่างหากเมื่อก่อนสมัยยุโรปใช้วิธีการทดลองและเชิงปริมาณเพื่อค้นพบสิ่งที่ได้รับการพิจารณาในขณะนี้จะเป็นกฎหมายของฟิสิกส์

การพัฒนาของฟิสิกส์ในช่วงนี้ 

              งานวิจัยในช่วงนี้ ได้แก่ การเปลี่ยนรูปแบบการเสแสร้งของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีรูปแบบโคเปอร์นิคัดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของกฎหมายว่าด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกายของดาวเคราะห์กำหนดโดยฮันเนสเคปเลอร์ระหว่าง 1609 และ 1619 ที่เป็นผู้บุกเบิกการทำงานในกล้องโทรทรรศน์และดาราศาสตร์โดยกาลิเลโอกาลิเลอีใน ที่ 16 และศตวรรษที่ 17 และการค้นพบ Isaac Newton และการรวมกันของกฎหมายของการเคลื่อนไหวและแรงโน้มถ่วงสากลที่จะมาแบกชื่อของเขา นิวตันยังได้พัฒนาแคลคูลัส การศึกษาทางคณิตศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งให้วิธีการทางคณิตศาสตร์ใหม่สำหรับการแก้ปัญหาทางกายภาพ

ฟิสิกส์ยุคใหม่

             โมเดิร์นฟิสิกส์ยุคใหม่เริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 กับการทำงานของมักซ์พลังค์ในทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎี Albert Einstein ของสัมพัทธภาพ ทั้งสองทฤษฎีเหล่านี้มาเกี่ยวเนื่องจากความไม่ถูกต้องในกลศาสตร์คลาสสิกในบางสถานการณ์ กลศาสตร์คลาสสิกที่คาดการณ์ความเร็วที่แตกต่างของแสงซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยความเร็วคงที่คาดการณ์โดยสมการแมกซ์เวลของแม่เหล็กไฟฟ้า; ความแตกต่างนี้ได้รับการแก้ไขโดยทฤษฎีของ Einstein สัมพัทธภาพพิเศษซึ่งแทนที่กลศาสตร์คลาสสิกสำหรับร่างกายที่เคลื่อนไหวรวดเร็วและได้รับอนุญาตให้ความเร็วคงที่ของแสง รังสีตัวดำที่จัดไว้ให้เป็นปัญหาสำหรับฟิสิกส์คลาสสิกซึ่งได้รับการแก้ไขเมื่อ Planck เสนอว่าการกระตุ้นของ oscillators วัสดุที่เป็นไปได้เฉพาะในขั้นตอนที่ไม่ต่อเนื่องสัดส่วนกับความถี่ของพวกเขาอีก; นี้พร้อมกับผลตาแมวและทฤษฎีที่สมบูรณ์ทำนายระดับพลังงานที่ไม่ต่อเนื่องของออร์บิทัอิเล็กตรอนนำไปสู่ทฤษฎีของกลศาสตร์ควอนตัเอามาจากฟิสิกส์คลาสสิกที่เครื่องชั่งน้ำหนักขนาดเล็กมาก

กลศาสตร์ควอนตัม

            ควอนตัมจะมาเป็นหัวหอกแวร์เนอร์ไฮเซนเบิร์ก, เออร์วินSchrödingerและพอลแรค จากการทำงานในช่วงต้นนี้และทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง, รุ่นมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาคที่ได้มา ต่อไปนี้การค้นพบอนุภาคที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับฮิกส์ boson ที่ CERN ในปี 2012 อนุภาคพื้นฐานที่คาดการณ์โดยรุ่นมาตรฐานและไม่มีคนอื่น ๆ ปรากฏอยู่; แต่ฟิสิกส์เกินกว่ารุ่นมาตรฐานทฤษฎีเช่น supersymmetry เป็นพื้นที่ใช้งานของการวิจัย พื้นที่ของคณิตศาสตร์ในทั่วไปมีความสำคัญกับข้อมูลนี้เช่นการศึกษาของความน่าจะเป็น

ฟิสิกส์ ม.4

หนทางที่ดีทำอย่างไร

         ผู้สอนเชื่อว่าหนทางที่ดีที่สุดในการเรียนวิชาฟิสิกส์ คือ ไม่เพียงแต่อ่านหรือศึกษาเท่านั้น แต่ให้อ่านคำถามแล้วหยุดเพื่อคิดคำนึงถึงคำถามนั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง บางคำถามคิดในใจออก อาจคิดไม่เหมือนกันก็ได้ จดไว้เป็นความพึงใจของตนเอง ต่อมานำออกเผยแพร่ ทำให้ผู้อื่นคิดสนุกไปด้วย ในชีวิตประจำวัน เราจะเห็นการเคลื่อนที่ของสิ่งต่าง ๆ มากมาย หลากหลายรูปแบบ เช่น การเคลื่อนที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของคนเดิน นกบิน รถยนต์แล่น และใบไม้ร่วง เป็นต้น เมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่เหล่านั้นแล้ว จะพบว่า มีส่วนใหญ่ลักษณะซับซ้อน เช่น มีทั้งเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นโค้งวกวน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจการเคลื่อนที่ เราจะเริ่มศึกษาจากการเคลื่อนที่เฉพาะในแนวเส้นตรงก่อน แล้วจึงจะขยายความเข้าใจกับการเคลื่อนที่ในสองและสามมิติ หรือในลักษณะที่ซับซ้อนขึ้นตามลำดับ ฟิสิกส์ ม.4-ม.6 ในชีวิตประจำวัน ไม่ได้ใช้ทฤษฎีลึกซึ้งแต่อย่างไร ผู้สอนต้องการให้ เว็บไซต์แห่งนี้ใช้ในการเรียนสำหรับเสริมความเข้าใจ เสริมความนึกคิดเชิงฟิสิกส์ หากฉงนก็สามารถตรวจสอบตามทฤษฎีเบื้องต้นได้ คำถามส่วนใหญ่นึกวาดภาพในใจจะมองออกบอกได้ ไม่ต้องเสียเวลาคำนวณตามทฤษฎี ฝึกบ่อย ๆ จะคิดได้เร็ว คิดได้ไว ไม่ผิดพลาด ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้เขียนใช้ภาษาง่าย ๆ ใช้รูปประกอบ เป็นเรื่องสั้น จบในตัวเอง สามารถเริ่มต้นอ่านเรื่องใดก่อนหลังได้ มีบางเรื่องที่เห็นว่าควรทราบ, โมเมนตัมของนักวิ่ง-นักว่ายน้ำ ของรางโค้ง, ลูกรอกที่แกนหมุนไม่อยู่ตรงกลางมีประโยชน์มากกับการยิงธนู, ไต้ฝุ่น, สนุกเกอร์, อัตราเร็วไม่ใช่พลังงาน, เลี้ยวเร็ว เป็นต้น

การเรียนในยุคไอที

      ฟิสิกส์เสริมการเรียนรู้ออนไลน์เป็นการนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป รู้จักคิดคำนึงเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันในเชิงสร้างสรรค์ มองให้ลึกซึ้ง มองให้ออก บอกให้ได้อย่างถูกต้อง ผู้สอนต้องการเน้นให้เห็นว่า “ฟิสิกส์” ไม่ได้ยากอย่างที่คนทั่วไปคิด ทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากคิดอยากทำเพิ่มขึ้น ๆ – เรียนฟิสิกส์อย่างไรให้สนุก เรียนฟิสิกส์ไปทำไม ฟิสิกส์มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของคนเรามากมาย ไม่แพ้คณิตศาสตร์ สมดังที่มีผู้กล่าวว่า คณิตศาสตร์เป็นภาษาของฟิสิกส์ ม.4-ม.6 และในระดับมหาวิทยาลัย

เรียน ฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6 อย่างไรจึงจะเข้าใจ

      มีนักเรียนเป็นจำนวนมากที่ประสบปัญหาในการเรียนวิชาฟิสิกส์ บางคนเรียนเข้าใจแต่ทำการบ้านไม่ได้ บางคนสนใจแต่เรียนเท่าใดก็ไม่รู้เรื่อง เพราะวิชาฟิสิกส์ประกอบด้วยกฎเกณฑ์อันเป็นผลจากการทดลองเกี่ยวเนื่องกัน การเรียนให้ได้ผลดี นักเรียนต้องหมั่นศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และทำแบบฝึกหัดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงจะสามารถพิชิตข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้ เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้สอนจึงได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ แห่งนี้ขึ้นมา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ ตามลำดับขั้นตอนดังนี้

 1. ศึกษาสรุป-สูตร-นิยามต่าง ๆ จนเข้าใจแจ่มแจ้งตรงกับที่เคยเรียนมาแล้ว จำเป็นกฎให้ได้อย่างแม่นย่ำ
 2. ทำแบบฝึกหัดจากแบบเรียนด้วยตนเอง ข้อใดทำไม่ได้ค่อยศึกษาจากเฉลยอย่างจริงจัง โดยเริ่มพิจารณาจากหลักคิดก่อน
 3. ทำแบบทดสอบพื้นฐานอันประกอบด้วยโจทย์วัดความเข้าใจ และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ต้องทำให้ได้ภายในเวลาอันจำกัด ถ้ายังทำได้ให้กลับไปเริ่มขั้นที่ 1, 2 อีกครั้ง
 4. โจทย์ยากเป็นแบบฝึกหัดที่เก็งแนวข้อสอบไล่ และข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ขอให้ศึกษาโดยละเอียด

     เว็บไซต์แห่งนี้คงให้ประโยชน์แก่นักเรียน และผู้สนใจมากพอสมควร พร้อมกันนี้ก็ขออวยพรให้นักเรียนจงประสบผลสำเร็จในการสอบทั้งปวงได้ตามต้องการ หากมีข้อบกพร่องต้องขออภัย และยินดีรับฟังความคิดเห็นทั้งมวล เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

Ref:

เวกเตอร์

 • ปริมาณทางฟิสิกส์
 • หน่วย ในระบบนานาชาติ
 • เวกเตอร์และการรวมเวกเตอร์
 • องค์ประกอบเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
 • การคูณเวกเตอร์

การเคลื่อนที่แนวตรง

 • ปริมาณการเคลื่อนที่ (Quantities of motion)
 • สูตรการเคลื่อนที่( Formulas of Rectilinear )
 • การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวดิ่งหรือดิ่งเสรี (Free fall)
 • กราฟการเคลื่อนที่เเนวเส้นตรง (Rectilinear motion Graphical Interpretation)

แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

 • การหาแรงลัพธ์
 • การหาแรงลัพธ์ของ 2 แรง
 • การหาแรงลัพธ์ของ 3 แรง
 • การหาทิศของแรงที่กระทำต่อวัตถุจากลักษณะของการเคลื่อนที่
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 • กฎการเคลื่อนที่ 3 ข้อ
 • แรงเสียดทาน

สมดุลของแรง

 • สมดุลต่อการเคลื่อนที่(translationalequilibrium)
 • สมดุลต่อการหมุน(rotational equilibrium)
MAHOSOT UNIVERSITY

MAHOSOT UNIVERSITY

MAHOSOT UNIVERSE
The Central Of Technology Training
100 Town in Town Rd. ,LadYaw
Jatujak , Bangkok 10900
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDM4NzMuODY2ODc4MjE1NDAyMyEyZDEwMC41Njk2MTE0MTQ5MzQ4OCEzZDEzLjg0NzAyODI5MDI4NTg2MSEybTMhMWYwITJmMCEzZjAhM20yITFpMTAyNCEyaTc2OCE0ZjEzLjEhM20zITFtMiExczB4MzBlMjljZGUwNjAxMmI1NyUzQTB4ZjAxMDBiMzNkMGIzMTcwITJzS2FzZXRzYXJ0K1VuaXZlcnNpdHkhNWUwITNtMiExc2VuITJzdGghNHYxNTAwMzAxMTU1NTAyIiB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjowIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
Thank You. We will contact you as soon as possible.
MAHOSOT UNIVERSITY
CONTACT US
The Central Of Technology Training
100 Town in Town Rd. ,LadYaw
Jatujak , Bangkok 10900
Thank You. We will contact you as soon as possible.