อิติ สุคะโต, อะระหัง พุทโธ, นะโม พุทธายะ, ปะฐะวี คงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง|WE LOVE OUR KING
Loading...
HOME 2018-01-18T21:30:55+00:00

 จำหน่าย ดีวีดี อบรมซอฟแวร์ทางด้านวิศวกรรม ไอที และอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ได้รวดเร็วเก็บรายละเอียดได้มากกว่าการอบรมไม่เข้าใจสามารถสอบถามผู้สอนได้ทันที รับรองผล ใช้งานได้จริงในอุตสากรรม งานวิจัยและโปรเจคต่างๆ

KEIL-CVI .COM

MAHOSOT

ดำเนินการสอนการใช้งานซอร์ฟแวร์ ทางด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์มากว่า 15 ปี ทุ่มเทค้นคว้าเนื้อหาต่างๆ รวบรวมจากประสบการณ์ภาคสนามจริง เพื่อนำเสนองานสอนที่ดีที่สุด เพื่อผู้เรียนจะได้นำไปใช้ในงานอุตสากรรม งานวิศวกรรม งานวิจัย รวมถึงโครงงานต่างๆ เข้มข้นทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สมบูรณ์แบบครบวงจร |

Learn More
MAHOSOT

ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีซอฟแวร์

ยินดีต้อนรับ

เกี่ยวกับเรา
Image Processing

1. Image Processing 10 Hours

4,250 บาท

 • เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ( ANSI C ) 
 • ใช้ซอฟแวร์ NI Vision Development 
 • สามารถใช้ LabView หรือ C# ทำตามเราได้ทันที  
 • รองรับกล้อง usb ทุกยี่ห้อ 
 • วีดีโอสาธิตทางด้านซ้ายมือให้อัลกอริทึมจับเฉพาะลูกสนุกเกอร์สีแดง |
รายละเอียด

2. MODBUS DVD 7 Hours

4,250 บาท

 • เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ( ANSI C ) 
 • ใช้ซอฟแวร์ของ บริษัท National Instrument ( LabWindows/CVI )
 • ใช้สื่อสารระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ คอมพิวเตอร์ และ PLC
 • ใช้กับงาน automation ได้เต็มรูปแบบ ( RTU / ASCII / TCP/IP )  
 • วีดีโอสาธิตบางส่วนทางด้านขวามือ |
รายละเอียด
MODBUS
LabWindows/CVI ADVANCE DATASOCKET

3. LabWindows DATASOCKET

3,750 บาท

 • เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ( ANSI C ) 
 • ใช้ซอฟแวร์ของ บริษัท National Instrument 
 • เป็นการสื่อสารกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่กับเครื่องมือวัดผ่านระบบ LAN 
 • สามารถดูค่า ควบคุมและวิเคราะห์ค่าจากเครื่องมือวัดผ่านระบบเครือข่ายได้แบบ Realtime
 • ตัวอย่างชีตบรรยายบางส่วนด้านซ้ายมือ |
รายละเอียด

4. LabView Basic 15 ชั่วโมง

3,750 บาท

 • พื้นฐานครอบคลุมงาน instrument งาน control และ automation
 • G Programming ( เขียนโปรแกรมด้วย Block Diagram )
 • พัฒนาระบบงานได้รวดเร็ว มีความยืดยุ่น และความคล่องตัวสูง
 • มีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Data Acquisition หลากหลายรูปแบบ 
 • วีดีโอสาธิตลักษณะโปรแกรมทางด้านขวามือ |
รายละเอียด
LabView
WordPress

5. WordPress E-Commerce

3,750 บาท

 • สอน WordPress ตั้งแต่พื้นฐาน Step By Step
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ก็เรียนได้
 • WordPress เป็นเว็บสำเร็จรูป ( CMS ) ที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก
 • แถม Theme และ Plugin ทุกตัวที่ใช้สอน 
 • รองรับ SEO ทุกรูปแบบ ( เนื้อหา วิดีโอ map Blog และ E-Commerce ) |
รายละเอียด

6. ARM STM32 15 ชั่วโมง

3,500 บาท

 • ใช้ KEIL For ARM Compiler มี Library ในการตั้งค่าใช้งาน
 • ประยุกต์ใช้งานได้จริงเต็มรูปแบบด้วยหน้าจอ Color Touch Screen 3.5 นิ้ว 
 • สั่งงานผ่าน SMS ด้วยระบบ GSM
 • มีระบบ Real Time Clock ในตัว 
 • วีดีโอสาธิตแนะนำด้านขวามือ |
รายละเอียด
ARM-STM32
ARDUINO

7. Arduino IoT 15 ชั่วโมง

3,750 บาท

 • สอนพื้นฐาน ภาษาซีให้ทั้งหมดไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนก็เรียนได้
 • ไม่ต้องเข้าใจสถาปัตยากรรมภายในไมโครคอนโทรลเลอร์มากนักก็สามารถใช้งานได้
 • สอนตัวอย่างโปรเจค IoT หลากหลายรูปแบบ ควบคุมอุปกรณ์ผ่าน Internet
 • Arduino เป็น Microcontroller ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ณ ขณะนี้
 • วีดีโอสาธิตแนะนำด้านขวามือ |
รายละเอียด

8. MCS-51 KEIL C51

3,500 บาท

 • สอนพื้นฐาน ภาษาซีให้ทั้งหมดไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนก็เรียนได้
 • เหมาะสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบทั้ง stand alone และ ระบบ MODBUS 
 • สอนตัวอย่าง Multitasking แท้ๆ ที่ทำให้ MCU ทำหลายๆ งานในเวลาเดียวกัน
 • ใช้ KEIL C51 เป็น compiler ซึ่งมีระบบการ Debugging ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 • วีดีโอสาธิตแนะนำด้านขวามือ |
รายละเอียด
MCS-51
LabWindows/CVI

9. LabWindows/CVI 15 ชั่วโมง

1,750 บาท

 • LabWindows/CVI เป็น ANSI C Compiler (ไม่ใช่ C++)
 • รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux 
 • พัฒนาโปรแกรมได้รวดเร็ว พอๆ กับ LabView
 • เหมาะสำหรับผู้ที่เขียนภาษา C เป็นอยู่บ้างแล้ว (สอนเพิ่มเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง) 
 • สามารถ import โค๊ดของ c++,c# มาใช้ได้ |
รายละเอียด

10. SCADA SOFTWARE TRAINING DVD

4,550 บาท

 • หลักสูตรนี้เริ่มต้นจากการแนะนำขั้นพื้นฐานและลงท้ายด้วยโครงงานแอพพลิเคชัน SCADA 
 • สอนใช้ scada software ระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง
 • ใช้ Ignition ในการสอน
 • เชื่อมต่อกับ  PLC – Allen Bradley Micrologix 1400
 • วีดีโอสาธิต Ignition เบื้องต้นด้านขวามือ |
รายละเอียด
scada
 กลศาสตร์

11. DVD ฟิสิกส์ กลศาสตร์ ม.ปลาย บทละ 2-4 ชั่วโมง

750 บาท

 • เข้าใจง่าย ใช้เวลาเรียนรวดเร็ว 
 • ใช้ได้กับทุกสนามสอบ 
 • ในแต่ละบทได้รวมโจทย์ทุกแนวเอาไว้แล้ว
 • เหมาะสำหรับ สอบกลางภาค ปลายภาค สอบเข้ามหาวิทยาลัย 
 • เรียนอยู่กับบ้าน ไม่ต้องเดินทาง |
รายละเอียด

12. DVD ฟิสิกส์ ไฟฟ้า ม.ปลาย บทละ 4 ชั่วโมง

750 บาท

 • เข้าใจง่าย ใช้เวลาเรียนรวดเร็ว 
 • ใช้ได้กับทุกสนามสอบ 
 • ในแต่ละบทได้รวมโจทย์ทุกแนวเอาไว้แล้ว
 • เหมาะสำหรับ สอบกลางภาค ปลายภาค สอบเข้ามหาวิทยาลัย 
 • เรียนอยู่กับบ้าน ไม่ต้องเดินทาง |
รายละเอียด
ไฟฟ้า
MAHOSOT

สาระน่ารู้

ในชีวิตประจำวัน

September 2017

SCADA คือ อะไร? โครงสร้าง และองค์ประกอบ รวมถึงแนวคิด

SCADA คือ การควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของระบบการควบคุมอุตสาหกรรม

July 2016

ไมโครคอนโทรลเลอร์ คืออะไร โครงสร้างและส่วนประกอบรวมถึงประโยชน์

ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอยากให้มันทำอะไรเราก็เขียนโปรแกรมที่เราต้องการยัดใส่ลงไป ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็เลยเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อรองรับกับความอยากนำไปควบคุมระบบที่ความรู้ความเข้าใจที่พวกเราอยากได้โดยให้มีขนาดเล็กที่สุด แต่ว่าไม่ใช่เพียงขนาดเล็กแค่นั้น

Internet of Things IoT คือ อะไร ?? งานวิจัย องค์ประกอบ และความสำคัญ ของ IoT มีอะไรบ้าง

" สรรพสิ่ง "  ในความหมายของ IoT คือ เครื่องไม้เครื่องมือที่ผิดแผกนานัปการ ตัวอย่างเช่นเครื่องใช้ไม้สอยวัดอัตราหัวใจแบบฝังในร่างกาย แท็กไบโอชิปที่ใกล้กับปศุสัตว์ ยานยนต์ที่มีเซ็นเซอร์ในตัว เครื่องไม้เครื่องมือพินิจพิจารณาดีเอ็นเอในสภาพแวดล้อมหรือของกิน หรือเครื่องใช้ไม้สอยภาคสนามที่ช่วยสำหรับการปฏิบัติงานของนักผจญไฟในภารกิจค้นหารวมทั้งช่วยเหลือเครื่องใช้ไม้สอยพวกนี้จะจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณประโยชน์ด้วยการใช้เทคโนโลยีหลายประเภทแล้วก็จากส่งต่อข้อมูลระหว่างเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆอัตโนมัติ แบบอย่างในตลาดบัดนี้ เป็นต้นว่า เทอร์โมสตัตอัจฉริยะ แล้วก็เครื่องซักผ้า-อบผ้าที่ต่อกับเครือข่ายไวไฟเพื่อสามารถมองสถานะจากระยะไกลได้

All Articles

บริการของเรา

นำเสนอผลงานทางด้านวิชาการที่ดีที่สุด

แอนิเมชั่น

Magazines & Brochures

Food Menu

Image Processing

MODBUS

ไมโครคอนโทรลเลอร์

Social Media Marketing

SEO & Online Marketing

Content Awareness Marketing

รับประกันคุณภาพ
MAHOSOT

ติดต่อสอบถาม?

| แสดงความคิดเห็นหรือไอเดียใหม่ๆ |

ติดต่อเรา
MAHOSOT UNIVERSITY

MAHOSOT UNIVERSITY

MAHOSOT UNIVERSE
The Central Of Technology Training
100 Town in Town Rd. ,LadYaw
Jatujak , Bangkok 10900
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDM4NzMuODY2ODc4MjE1NDAyMyEyZDEwMC41Njk2MTE0MTQ5MzQ4OCEzZDEzLjg0NzAyODI5MDI4NTg2MSEybTMhMWYwITJmMCEzZjAhM20yITFpMTAyNCEyaTc2OCE0ZjEzLjEhM20zITFtMiExczB4MzBlMjljZGUwNjAxMmI1NyUzQTB4ZjAxMDBiMzNkMGIzMTcwITJzS2FzZXRzYXJ0K1VuaXZlcnNpdHkhNWUwITNtMiExc2VuITJzdGghNHYxNTAwMzAxMTU1NTAyIiB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjowIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
Thank You. We will contact you as soon as possible.
MAHOSOT UNIVERSITY
CONTACT US
The Central Of Technology Training
100 Town in Town Rd. ,LadYaw
Jatujak , Bangkok 10900
Thank You. We will contact you as soon as possible.